جمعه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1391

دومی ها

تکلیف زیست دوم برای پنجشنبه 7 اردیبهشت:


در اطرافیان و آشنایان، کسی را پیدا کنید که به بیماری ای مبتلا باشد که نیاز به پرهیز غذایی دارد.


علایم بیماری را یادداشت کنید


رژیم غذایی ای که باید رعایت کند( چه بخورد یا نخورد یا کمتر بخورد یا...) را نیز مشخص نمایید( یادداشت کنید)


نام بیماری را هم اگر ذکر کنید که بهترتر است.