شنبه 20 خرداد‌ماه سال 1391

کارآزمون زیست شناسی دوم

دانش آموزان دوم:

به اعلامیه ها و اطلاعیه هایی که از جانب ما(معلمین و مشاور) در مدرسه یا در وبلاگ ها در مورد کارآزمون بیان می شود حتما توجه لازم را مبذول بدارید(= دقت کنید).


ضمنا از بیست و چهار گروهی که هستید، فقط 6 گروه ایمیل کردند و تعداد کمی هم که پیش از این در قالب برگه ارایه کرده بودند. 

این اتفاق باعث آزردگی شدید بنده و آقای افشار شد و کار برایتان کمی مشکل شد. این مشکل شدن کار، دست ما نیست، بلکه پی آمد طبیعی روند کار است. بر ما حرجی نیست(= ما مسئول آن نیستیم.).


یا علی


اسفندیاری