دوشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1391

جایزه ها

سلام


یک خبر مهم برای بچه های اول، در رابطه با جایزه ها:


به دلیل محدودیت هایی که داشتیم متاسفانه به همه ی دوستانی که قرار بود جایزه بگیرند، نمی توانیم جایزه بدهیم. الان هم این خبر را گفتم، چون می خواستیم تا آخرین نیرویمان را وارد کنیم جهت تهیه جایزه...که نشد


لذا:

با جمع امتیازات هر نفر نهایتا پنج نفر انتخاب می شوند یعنی از هرکلاس یک نفر، اما ممکن هم هست غافلگیر شوید، گروه زیست خبر نمی کند.