چهارشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1391

عکس های سه بعدی چپولی!!!

در ادامه ی مطلب، عکس هایی رو می بینین که بدون نیاز به عینک مخصوص، می توانید آنها را کاملا سه بعدی مشاهده کنید. دستورالعمل را در ادامه ی مطلب توضیح داده ام

نکته ی مهم اینکه، مراقب چشمانتان باشید و اینکه ضربه و یا شوک ناگهانی بهتان وارد نشود، وقتی در حال انجام عملیات هستید.
به آرامی چشمان خود را چپ کنید( یعنی کاری کنید که دوتا تصویر ببینید). تا جایی این کار را ادامه دهید تا این دو تصویر بر هم منطبق شوند و تصویر سومی، در وسط ایجاد شود.

تصویر ایجاد شده در وسط، تار است. سعی کنید بدون از دست دادن این حالت، تصویر را واضح کنید.( کار سختی است اولش، اما بعد از چند بار تلاش خودتان متوجه می شوید چه گونه این کار را بکنید.)


اگر در دفعات اول موفق نشدید، باز هم سعی کنید، ارزشش را دارد. اما مراقب چشم ها باشید و اگر درد گرفتند یا خسته شدند، با نگاه کردن به یک جسم در فاصله ی شش متر و یا بیشتر از خود، به آن استراحت دهید.


حالا که موفق شدید، عکس های زیر را امتحان کنید: