دوشنبه 6 آبان‌ماه سال 1392

خاطره...سه

سه هفته پیش اولین جلسه درس داروشناسی، از نوع عملی اش بود.

وارد آزمایشگاه مربوطه شدم، روپوش به تن و دستکش به دست و آماده برای رویارویی با هرچیزی....غیر از موش!!!!


زمانی که معلم بودم(یعنی الان دیگه نیستم) خودم مخالف آزمایش های الکی روی حیوانات بیچاره بودم و وقتی با محفظه های مخصوص حاوی یک موش سفید کوچولو مواجه شدم، جا خوردم و از همان اول حس بدی در وجودم جریان پیدا کرد.


خوشبختانه کار این جلسه مون خیلی وحشیانه(!) نبود(یعنی بود ولی نه خیلی!!!). از آمپول زدن به موش و گاواژ فرو کردن در حلق آن مخلوق نگون بخت که بگذریم، طرز گرفتن موش و یا به اصطلاح مدیریت موش(mouse handling) نکات جالبی رو داشت برای خودش.

طولانی اش نکنم، از خودم عکس گرفتم و گذاشتم در صفحه ام در اینستاگرام

عکسه اینه:
و صفحه ام تو اینستاگرام:

mentoresfandiari


راستی! افشاندیاری هم صفحه داره با همین اسم:

afshandiari