پنج‌شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1391

شیشه ی بازگشت پذیر

شده است که مثلا به آسمان یا سقف اتاق خیره شدید، که متوجه اجسامی می شوید که به صورت شناور دیده می شوند و با حرکت دادن چشم، نیز حرکت می کنند.


* زجاج: شیشه

** ارتجاعی: بازگشت پذیرکره ی چشم ما، از ماده ی ژله مانندی به نام زجاجیه(*) پر شده که این ماده، خاصیت ارتجاعی(**) دارد. این خاصیت به دلیل حضور فیبرها یا رشته های الاستیکی هست که در واقع، زجاجیه را تشکیل داده.

این فیبر ها بسیار نازک هستند، اما بعضی از آنها، اندکی ضخیم تر می شوند و این امر، با افزایش سن، بیشتر می شود. وقتی ضخیم تر شوند، با برخورد نور به آنها تصویری از آنها روی پرده ی شبکیه ی چشم، ایجاد می شود و همین امر باعث می شود که دیده شوند.

پاسخ به همین سادگی بود. این پدیده در انگلیسی به eye floater و در فارسی به مگس پران، معروف است.